Symbolický svatební obřad

Symbolický svatební obřad je určen každému, kdo z jakéhokoliv důvodu nemůže nebo nechce uzavřít právoplatný sňatek.

Nejčastější důvody pro rozhodnutí k symbolickému svatebnémi obřadu:

  • Jde již o druhý svatební obřad, tentokrát "na oko" pro rodinu a přátelé, první svatební obřad proběhl buď v cizině nebo za nepřítomnosti blízkých.
  • Když jsou rodiny velmi vzdáleny, snoubenci se rozhodnou pro svatební obřady dva, jeden z toho bude symbolický.
  • Obnovení manželského slibu (například ku příležitosti kulatého výročí svatby).
  • Navrácení se k sobě po delší odmlce.
  • Přání oddat se na místě, kde je to časově a úředně velmi náročné (například v Paříži či jinde v cizině).

Symbolický svatební obřad může svatbu plně kopírovat (bez úředních dokumentů) nebo se k ní stylem ani průběhem vůbec neodkazovat.

Při symbolickém svatebním obřadu s Vámi můžeme být od začátku do konce, nebo Vám pouze pomoci s přípravou, případně koordinací. Stejně, jako u příprav svatebního dne jsou naše služby sestavovány na míru Vašich požadavků.

↑ nahoru